Γεωχωρικά δεδομένα στη Σάμο

 

Quantum GIS

 

 

 

 

 

 

Σάμος

 

Σ

 

Χρήσιμα links

 

Επικοινωνία

 

Αρχική σελίδα

 

English Language

 

Α ρ χ ι κ ή   σ ε λ ί δ α         H o m e    p a g e

Σε αυτές τις ιστοσελίδες παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με γεωχωρικά δεδομένα και ιδιαίτερα της Σάμου.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να γίνει εκμετάλλευση, από τους απλούς χρήστες, των πηγών των γεωχωρικών δεδομένων που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Ο απλούστερος τρόπος είναι με τον browser . Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης βλέπει τα γεωχωρικά δεδομένα που παρέχει μία (κάθε φορά) υπηρεσία. Ο χρήστης είναι απλός θεατής των δεδομένων της εκάστοτε υπηρεσίας.

Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα γεωχωρικών δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με πολλές υπηρεσίες και να βλέπει το σύνολο των πληροφοριών που παρέχουν και επιθυμεί υπό μορφή 'διαφανειών' (layers) και επί πλέον να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες τροποποιώντας - αντιγράφοντας - σχεδιάζοντας, προσθέτοντας κλπ.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα γεωχωρικών δεδομένων είναι το Quantum Geospatial Information System ή απλά Qgis. Το Qgis είναι ελεύθερου κώδικα, δηλαδή διανέμεται δωρεάν και μπορεί ο κάθε χρήστης να το χρησιμοποιεί πλήρως και ελεύθερα. Στις αριστερά ευρισκόμενες συνδέσεις (του Quantum GIS) παρατίθενται οι πηγές για να το κατεβάσετε και οδηγίες χρήσης.

Οι ιστοσελίδες θα ενημερώνονται συνεχώς με πληροφορίες πάνω στα γεωχωρικά δεδομένα της Σάμου, αρχής γενομένης από το Χωροταξικό της Σάμου.